Despre proiect

În anul 2016 s-a luat decizia de restaurare generală a bisericii în vederea creșterii numărului mediu de vizitatori și cu ajutorul firmei de management al proiectului Regional Consulting & Management SA, proiectare M&M Design SRL, respectiv asistență tehnică Ostentum SRL, s-a implementat proiectul de „Reabilitarea bisericii romano catolice Sf. Mihail”, obținându-se fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. La 04 octombrie 2017 s-a semnat contractul de finanțare nr. 534 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (denumire actuală: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, iar la data de 2 iulie 2018, în urma organizării procedurii competitive de achiziție, s-a semnat contractul de lucrări de reabilitare cu firma de construcții KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Szeged, Sucursala Cluj – Napoca. Lucrările au început în 6 august 2018. Data de finalizare a proiectului este 1 august 2022.

Titlul proiectului: Reabilitarea bisericii romano catolice Sf. Mihail

Denumirea beneficiarului: Parohia Romano Catolica Sf. Mihail

Cod SMIS 119179

Scopul proiectului: este creșterea numărului mediu anual de vizitatori în biserica romano-catolică Sf. Mihail din municipiul Cluj-Napoca, prin punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, contribuind astfel și la creșterea competitivității arealului. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la biserica romano-catolică Sf. Mihail cu 6%.

Obiectivele specifice:

  • Punerea în valoare a Bisericii romano-catolice Sf. Mihail, județul Cluj prin reabilitarea bisericii pentru integrarea în totalitate a bisericii în circuitul turistic.
  • Creșterea accesabilității bisericii romano-catolice Sf. Mihail din Cluj-Napoca în rândul tuturor categoriilor de turiști.
  • Promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei romano-catolice Sf. Mihail.

Rezultatul proiectului: este un obiectiv de patrimoniu (Cod LMI: CJ-II-m-A-07469) restaurat, protejat și conservat.

Data de începere: 31 august 2016

Perioada de implementare 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare din data de 04 octombrie 2017

Valoarea totală a proiectului este 30.741.134,23 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 18.016.117,04 lei, compus din contribuție UE (FEDR) în valoare de 15.626.223,96 lei și contribuție națională în valoare de 2.389.893,08 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 31 august 2016 – 31 decembrie 2022